30 april 2020

Een onvergetelijk jaar in vele opzichten: 2020. Voor velen onder ons en ook voor mij. Mijn 50-jarig jubileum als klarinettist – 30 april 1970 tot 30 april 2020 – stond op het programma. Het liep anders.

Ik dacht terug aan de tijd van toen, aan 1970 toen ik nog een mannetje was van acht jaar… Ik dacht aan het reveille blazen en het Oranjebal in Zwolle tijdens Koninginnedag… Ik ging als kersverse klarinettist in een mooi uniform op straat. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was ik als muzikantje druk in de weer voor de Koningin.

Inmiddels zijn we een halve eeuw verder. De klarinet is nog steeds in mijn leven. In 2020 was het tijd voor een groots jubileumfeest met allerlei activiteiten verspreid over het jaar. Helaas mocht het niet zo zijn. Vlak van tevoren belandden alle jubileumplannen incl. een jubileumconcert in de koelkast vanwege corona. Wat resteerde was een piepklein feestje onder ons tweetjes in eigen huis.

Maar… wat in het vat zit, verzuurt niet. Ik vertrouw erop dat mijn jubileumplannen verderop in de tijd alsnog gestalte krijgen. Hans Christian Andersen zei niet voor niets:

“Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek.”